OTHER MAJOR PUBLICATION
Rinpa bijutsukan 2 Korin to Kamigata Rinpa (Rinpa Museum 2 Korin and Kamigata Rinpa)

Kano Hiroyuki, Okudaira Shunroku, Yasumura Toshinobu, RINPA BIJUTSUKAN 2 KORIN TO KAMIGATA RINPA (RINPA MUSEUM 2 KORIN AND KAMIGATA RINPA), Shueisha, Tokyo, 1993.