OTHER MAJOR PUBLICATION
Sakai Hoitsu ten: Tokyo Nihonbashi Takashimaya (Sakai Hoitsu exhibition at the Tokyo Nihonbashi Takashimaya)

Nihon Keizai Shinbunsha, SAKAI HOITSU TEN: TOKYO NIHONBASHI TAKASHIMAYA (SAKAI HOITSU EXHIBITION AT THE TOKYO NIHONBASHI TAKASHIMAYA), Nihon Keizai Shinbunsha, Tokyo, 1977.