OTHER MAJOR PUBLICATION
Rinpa bijutsukan 3 Hoitsu to Edo Rinpa (Rinpa Museum 3, Hoitsu and Edo Rinpa)

Kano Hiroyuki, Okudaira Shunroku, Yasumura Toshinobu, RINPA BIJUTSUKAN 3 HOITSU TO EDO RINPA (RINPA MUSEUM 3, HOITSU AND EDO RINPA), Shueisha, Tokyo, 1993.