OTHER MAJOR PUBLICATION
Tokubetsuten : Tottori gadan no genryu o saguru: Shiseki, Okyo to Hijikata Torei ten (Special exhibition: the roots of the Tottori painters' circle: Okyo, Shiseki, and Hijikata Torei)

Tottori-ken Kyoiku Iinkai, TOKUBETSUTEN : TOTTORI GADAN NO GENRYU O SAGURU: SHISEKI, OKYO TO HIJIKATA TOREI TEN (SPECIAL EXHIBITION: THE ROOTS OF THE TOTTORI PAINTERS' CIRCLE: OKYO, SHISEKI, AND HIJIKATA TOREI), Tottori Kenritsu Hakubutsukan Shiryo Kankokai, Tottori, Japan, 1997.

RELATED EXHIBITION: