OTHER MAJOR PUBLICATION
Kokka Magazine, no. 1277 "Fūgai hitsu Daruma-zu" (Bodhidharma by Fugai)

Aizawa Masahiko, KOKKA MAGAZINE, NO. 1277 "FūGAI HITSU DARUMA-ZU" (BODHIDHARMA BY FUGAI), Kokkasha, Tokyo, 2002.

pp. 22-26