OTHER MAJOR PUBLICATION
Edo bijutsu zuroku (Edo Art Picture Book)

Tokyo Kokuritsu Hakubutsukan, EDO BIJUTSU ZUROKU (EDO ART PICTURE BOOK), Tokyo National Museum, Tokyo, 1968.