OTHER MAJOR PUBLICATION
Nikuhitsu ukiyoe bijinga shusei 1 (Ukiyoe paintings of beauties in Japanese collections, Vol. 1)

Shibui Kiyoshi, ed., NIKUHITSU UKIYOE BIJINGA SHUSEI 1 (UKIYOE PAINTINGS OF BEAUTIES IN JAPANESE COLLECTIONS, VOL. 1), Mainichi Shimbunsha, Tokyo, 1983.