OTHER MAJOR PUBLICATION
Sotatsu

Yamane Yuzo, Sato Tatsuzo, SOTATSU, Nihon Keizai Shinbunsha, Tokyo, 1962.