OTHER MAJOR PUBLICATION
Karasumaru Mitsuhiro to Tawaraya Sotatsu: tokubetsuten (Special exhibition: Karasumaru Mitsuhiro and Tawaraya Sotatsu)

Itabashi Kuritsu Bijutsukan, KARASUMARU MITSUHIRO TO TAWARAYA SOTATSU: TOKUBETSUTEN (SPECIAL EXHIBITION: KARASUMARU MITSUHIRO AND TAWARAYA SOTATSU), Itabashi Kuritsu Bijutsukan, Tokyo, 1982.