OTHER MAJOR PUBLICATION
Kinsei itan no geijutsu ten: Jakuchu, Shohaku, Rosetsu (Early modern eccentric arts: Jakuchu, Shohaku, Rosetsu)

Nihon Keizai Shinbunsha, KINSEI ITAN NO GEIJUTSU TEN: JAKUCHU, SHOHAKU, ROSETSU (EARLY MODERN ECCENTRIC ARTS: JAKUCHU, SHOHAKU, ROSETSU), Nihon Keizai Shinbunsha, Osaka, 1973.