OTHER MAJOR PUBLICATION
Suiboku bijutsu taikei 14 Jakuchu, Shohaku, Rosetsu (Collected ink paintings Vol. 14 Jakuchu, Shohaku, Rosetsu)

Kobayashi Tadashi, Tsuji Nobuo, Yamakawa Takeshi, SUIBOKU BIJUTSU TAIKEI 14 JAKUCHU, SHOHAKU, ROSETSU (COLLECTED INK PAINTINGS VOL. 14 JAKUCHU, SHOHAKU, ROSETSU), Kodansha, Tokyo, 1973.